fbpx Skip to content

Blogginlägg

Vad är varumärkesdesign och varför är det viktigt?

I vår moderna digitala värld så har det aldrig varit så enkelt och samtidigt så svårt att driva ett företag. Konkurrensen är hög. Det kan kännas otroligt utmanande att upplevas unik och stå ut ur mängden. Det är här varumärkesdesign kommer in i bilden. I detta inlägg vill jag förklara vad varumärkesdesign är och varför det är ett viktigt hjälpmedel för framgången av ditt företag.

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är inte bara en logotyp eller slogan, utan det är identiteten av ditt företag. Essensen som personifierar allt som du och ditt företag erbjuder världen. Det är det unika som gör att du skiljer dig från dina konkurrenter och skapar en igenkänning hos dina kunder.

Vad är då egentligen varumärkesdesign?

Begreppet varumärkesdesign (Brand Design) är inte jättevanligt än i Sverige, utan företag brukar hänvisa till en grafisk profil eller manual. Det som skiljer sig mellan en grafisk profil och varumärkesdesign är jobbet bakom.

Där varumärkesdesign är en process där målet är att etablera ett igenkännligt och minnesvärt varumärke som skiljer ditt företag från konkurrenterna. Därför handlar det inte bara om att skapa en vacker logotyp eller hemsida. Det handlar om att först skapa grunden för en bra varumärkesstrategi. Genom att förstå din målgrupp samt vad som gör dig och ditt företag unikt.

Kortfattat, en varumärkesdesign är förankrad i en bra varumärkesstrategi.

Varför är varumärkesdesign viktigt?

Som du kanske har förstått så kan en välarbetad varumärkesdesign lyfta och stärka ditt företag. Här följer några få konkreta anledningar:

1. Varumärkeskännedom

Ett väldesignat varumärke skapar ett minnesvärt intryck hos dina kunder. Detta gör det lättare för dem att känna igen dig bland bruset från andra företag. De har redan en relation till ditt företag och väljer då att hellre interagera med dig före någon annan. Tänk på några av de mest välkända varumärkena i världen; deras logotyper och färger är omedelbart igenkännliga.

2. Trovärdighet

En detaljrik och noggrann varumärkesdesign kommunicerar att ditt företag är trovärdigt. Vilket kan hjälpa dig att bygga ett företag som känns tryggt, vilket ökar dina kunders förtroende för det du erbjuder. En stark varumärkesdesign kan vara till hjälp att dina kunder ser dig som branschledare och bygga upp ett gott rykte.

3. Konsekvens

Att vara konsekvent med ditt varumärke i all typ av kommunikation i diverse kanaler så hjälper det till att stärka ditt företags budskap och värderingar. Det skapar ett kvalitativt, sammanhållet och igenkännbart varumärke som dina kunder lätt kan identifiera med. För när du är konsekvent så känns det familjärt hos dina kunder. De vet vad de kan förvänta sig från ditt företag, vilket kan leda till ökad lojalitet och att de återkommer.

Pinterest varumärkesdesign

Sammanfattningsvis så är det idag viktigare än någonsin som företagare att etablera en stark varumärkesidentitet. Varumärkesdesign är en avgörande del i denna process. Vilket hjälper till att skapa ett minnesvärt och igenkännbart varumärke som gör att ditt företag syns bättre i mängden.

Genom att investera i en varumärkesdesign så kan du börja bygga trovärdighet, öka varumärkeskännedomen och etablera ett starkt varumärke som resonerar med dina kunder. Kom ihåg att ditt varumärke inte bara är en logotyp eller färger. Det är vad som personifierar ditt företag. Vilket förtjänar tiden och den uppmärksamhet som krävs för att skapa en stark och effektiv varumärkesdesign.

Ta en digital kaffe med mig

Vill du bolla tankar om webb & varumärke?

Ta del av mer tips & inspiration